Har du fået diagnosticeret type 2 diabetes, tilbyder vi dig følgende:

  • Der foretages årligt en konsultation mhp. livsstilssamtale, svar på blodprøver, urinprøve mhp. nyrefunktion, blodtrykskontrol, hjertekardiogram, fodkontrol og medicingennemgang, enten ved læge eller sygeplejerske.
  • Husk kontrol ved øjenlæge mhp. mulige forandringer på nethinden årligt og kontrol hos fodterapeut ved behov.
  • Hver 3. måned (ved velreguleret diabetes hvert ½ år) anbefaler vi en kontrol mhp. måling af blodtryk, blodprøver og livsstilssamtale.

Oplysning om type 2 diabetes kan findes på Sundhed.dk – om type 2 diabetes