Enhver smertebehandling bør rette sig mod den smerte, som søges lindret. Smerter kan være lette eller svære, akutte eller kroniske og udløses i forskelligt væv. Smerter kan lindres med medicin, men der findes også mange alternative metoder, eks. hypnose og akupunktur.

Medicinsk smertebehandling af lette smerter indledes med paracetamol evt. suppleret med NSAID (Ibuprofen, Naproxen eller lign.) Ved sværere smerter indledes som ved lette, men her kan det være nødvendigt at supplere yderligere med langtidsvirkende morfinpræparater (Contalgin, Metadon, Morfinplaster). Ved gigtsmerter og nervebanesmerter kan man ofte med fordel anvende midler mod depression eller epilepsi. Man må ikke føre bil samtidig med periodisk brug af f.eks. Dolol, Kodein eller hurtigtvirkende morfin. Disse præparater bør derfor primært gives til akutte svære smerter som f.eks. nyrestensanfald, knoglebrud og lige efter operationer. Til vedvarende kroniske smerter tilstræbes at anvende depotpræparater.

Sundhedsstyrelsen har klare retningslinjer for ordination af afhængighedsskabende
og beroligende medicin, som vi er forpligtede til at følge som
sundhedsprofessionelle. 

Sovemedicin, beroligende medicin og andet vanedannende medicin, som f.eks. stærk smertestillende medicin, kan kun bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset og kun til kortere tid af gangen. Der skal om muligt udarbejdes en nedtrapningsplan.

Receptfornyelse kan ikke ske per telefon, video, mail eller via hjemmesiden jævnfør de skærpede retningslinjer.

Hensigten er, såvel på kort sigt som på lang sigt, at tidsbegrænse brugen af disse præparater, motivere til udtrapning og for at vi dermed har mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler.

Uddrag fra
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse: 

” § 2.2.1 Ordination og fornyelse af recepter
på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler
herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed
for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne.
Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon.”

Du kan læse mere i følgende foldere:

Få det godt uden brug af smertestillende medicin”.

Veje til at mestre langvarige smerter“.

Hvis du har lyst til at høre podcasts om ondt i ryggen har Maja Thiele i programmet “Sygt nok” fokuseret på dette område i tre podcasts:

“Sygt nok. Ondt i ryggen – Du kan ikke sidde eller løfte forkert”.

“Sygt nok. Det må du lære at leve med”.

Sygt nok. Ondt i ryggen – fatter eksperterne, hvor smertefuldt det er?”.

På denne hjemmeside kan du høre Morten Høgh og Lotte Heises gode råd – SmerteVejleder | Ta´ kontrollen over dine smerter

Du kan også læse mere på www.hvil.dk. Hvil® er din digitale søvncoach, som hjælper dig med at forstå din søvn, hvad der påvirker din søvn, og giver dig værktøjerne til at etablere vaner, adfærd og tanker omkring din søvn, så du kan få en bedre søvn.