Enhver smertebehandling bør rette sig mod den smerte, som søges lindret. Smerter kan være lette eller svære, akutte eller kroniske og udløses i forskelligt væv. Smerter kan lindres med medicin, men der findes også mange alternative metoder, eks. hypnose og akupunktur.

Medicinsk smertebehandling af lette smerter indledes med paracetamol evt. suppleret med NSAID (Ibuprofen, Naproxen eller lign.) Ved sværere smerter indledes som ved lette, men her kan det være nødvendigt at supplere yderligere med langtidsvirkende morfinpræparater (Contalgin, Metadon, Morfinplaster). Ved gigtsmerter og nervebanesmerter kan man ofte med fordel anvende midler mod depression eller epilepsi. Man må ikke føre bil samtidig med periodisk brug af f.eks. Dolol, Kodein eller hurtigtvirkende morfin. Disse præparater bør derfor primært gives til akutte svære smerter som f.eks. nyrestensanfald, knoglebrud og lige efter operationer. Til vedvarende kroniske smerter tilstræbes at anvende depotpræparater.

Ved genanmodning om stærk smertestillende medicin skal man som udgangspunkt altid tale med en læge ved en konsultation eller undtagelsesvis på e-mail eller telefonkonsultation. Man kan kun få 1 recept ad gangen og maksimalt medicin til 3 måneder.