Ved lungesygdommene astma og KOL bør man følges med årlige kontroller ved læge eller sygeplejerske mhp. lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, vægt, motion og medicingennemgang.

Har du astma og behov for inhalation af den korttidsvirkende bronkieudvidende medicin mere end 2 gange ugentligt, er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.

Er du i tvivl, om du tager din inhalationsmedicin korrekt, så se: Her

Du kan hente nyttig information om astma og KOL på: astma-allergi.dk

Sundhedsstyrelsen har også lavet en folder om KOL: Her