Her på siden kan du se priser på vores attester.
Alle priser er oplyst inklusiv moms.

Enkelttilskud – udfærdigelse af ansøgning 150,00 kr.
Lægeattest i forbindelse med afbestilling af rejse – per person 500,00 kr.
Kørekortsattest 550,00 kr.
Parkeringskort for personer med handicap 500,00 kr.
Ledsagerkort 500,00 kr.
Lægeattest til USA, studierejse, au pair, ambassader og lignende (dertil evt. vaccination og blodprøver) 1.000,00 kr.
Mulighedserklæring (betales af patient og refunderes af arbejdsgiver) 500,00 kr.
Politiattest 500,00 kr.
Helbredsattest for jernbanepersonale 1.500,00 kr.
Frihåndsattest, lille 300,00 kr.
Frihåndsattest, mellem 600,00 kr.
Frihåndsattest, stor 1.200,00 kr.
FP220 lipidtest 1.250,00 kr.
FP300, FP350, FP360, FP420-490 1.500,00 kr.
FP500, FP510 1.875,00 kr.